Laugsrådet

LIDT HISTORIE
En stor del af den oprindelige landsby blev desværre nedrevet i slutningen af 1970'erne. Det skete "for at skabe plads til udviklingen," som det så pænt blev sagt. Det var den del, der lå dér, hvor Rådhuset, de beskyttede boliger og Høje Taastrup Amtsgymnasium ligger i dag.
I 1981 blev der taget initiativ til afholdelse af en lokaldag. En meget stor del af Landsbyens beboere deltog i arrangementet, der blev gennemført på det nyåbnede gymnasium. Dagens samvær og drøftelser førte til enighed om etablering af et landsbylaug. Der var udbredt enighed om, at det ikke skulle være en grundejerforening eller en anden form for officiel instans der kunne eller skulle "kigge hinanden over hækken" for at blande sig i manglende hæk- eller plæneklipning eller andre former for "nabo-vrøvl." Landsbylauget skulle derimod være grundlaget for et fællesskab:

  • Som kunne arbejde for en fortsat bevarelse og genskabelse af værdifulde miljøer, bygninger og gadebilleder i Høje Taastrup Landsby.
  • Som kunne styrke sammenholdet mellem Landsbyens beboere og støtte bestræbelserne på at give borgerne lokal medindflydelse og lokalt medansvar.

Efter lokaldagen blev der arbejdet med at formulere et sæt vedtægter, der kunne tilgodese disse ønsker. På en stiftende generalforsamling den 22. maj 1982 blev vedtægterne drøftet og godkendt: Høje Taastrup Landsbylaug var en realitet.

LANDSBYLAUGET

Medlemmer af Høje Taastrup Landsbylaug er ejere eller lejere i ejendomme, der får leveret vand fra Høje Thorstrup Vandværk. Det vil sige alle beboere inden for det geografiske område, der omfatter følgende veje: Den del af Bygaden, der ligger vest for Præstegårdsvej, Gammel Bygaden, Høje Taastrupgade, Kraghave Parkvej, Munkegårds Allé, Præstegårdsvej, Toftevej og Vænget. Laugsforsamlingen (generalforsamling) holdes hvert år inden udgangen af maj. Alle Landsbyens beboere betragtes som medlemmer og kan deltage i laugsforsamlingen med tale- og stemmeret.

LAUGSRÅDET
Laugsrådet (bestyrelsen) vælges på laugsforsamlingen og holder møde 4 - 6 gange om året - alt efter behov. Alle medlemmer arbejder på frivillig og ulønnet basis.

LAUGSTIDENDE

Laugsrådet udsender Laugstidende ca. fire gange om året. Bladet redigeres af et udvalg under laugsrådet. I Laugstidende informeres om laugsrådets arbejde og initiativer; om aktiviteter og forhold som har relation til Landsbyen. Alle er velkomne til at sætte deres præg på Laugstidende ved at skrive, fotografere og tegne til bladet eller ved at stille forslag om emner, som ønskes behandlet i spalterne. Laugstidende bliver omdelt til alle huse i Høje Taastrup landsby. Se mere om Laugstidende under menupunktet.