Siden Høje Taastrup Landsbylaug blev stiftet den 22. maj 1982 har der indtil for nylig kun været to oldermænd.

Tonny Sø efeldt var den første, og det var han i 18 år. Derefter tog jeg over, og jeg har så væ ret oldermand i 15 år.

Der er med andre ord en tradition for, at er man først blevet oldermand, så er man det det meste af en menneskealder.

Det er en tradition, vi gerne ville bryde, og det ser nu ud til at være lykkedes.

Grunden til at vi gerne ville ændre denne tradition er, at det kan virke meget overvældende at lade sig vælge til oldermand,

når man ved, at det mere eller mindre forventes, at man bliver på pladsen i flere årtier.

 

Efter 15 år som menigt medlem af laugsrådet blev Peter i 2000 valgt som oldermand - i alt 30 års tro tjeneste for landsbyen.

Se billederne fra udkitningen.

pcx