Sankt Hans
I LANDSBYEN V/VANDVÆRKET
FREDAG D. 23/6-2023 kl. 18

  

Nu er tiden kommet, hvor vi skal sende heksen til Bloksbjerg og Sankt Hans festen i landsbyen holdes ved vandværket. Vi sørger for at der bliver stillet grill og borde op. Alle tager selv mad og drikkevarer samt service med.

Følg med i opdateringer omkring arrangementet på Høje Taastrup landsbyens Facebook side.

Tilmelding senest d. 16/6-2023 til merethe@fehrend.dk el. SMS til 21454013

 

Program
Kl. 18:00: Grillen er klar til tilberedning af medbragt mad.
Kl. 19:30: Heksen sendes til Bloksbjerg. Efterfølgende hygge så længe vejret tillader det.

Praktisk info
Arrangementet er gratis. Medbring selv mad, drikkevarer og service.
Landsbylauget sørger for borde, stole og grill. Vi har brug for hjælp til at stille og fjerne borde mm før og efter arrangementet.

Tilmeldning
Foregår til Merethe Fehrend senest D. 16/6-2023 på tlf. 21454013 eller merethe@fehrend.dk med information om antal deltagere samt om man kan hjælpe med opsætning/oprydning.

 

 

 

 

 

Siden Høje Taastrup Landsbylaug blev stiftet den 22. maj 1982 har der indtil for nylig kun været to oldermænd.

Tonny Sø efeldt var den første, og det var han i 18 år. Derefter tog jeg over, og jeg har så væ ret oldermand i 15 år.

Der er med andre ord en tradition for, at er man først blevet oldermand, så er man det det meste af en menneskealder.

Det er en tradition, vi gerne ville bryde, og det ser nu ud til at være lykkedes.

Grunden til at vi gerne ville ændre denne tradition er, at det kan virke meget overvældende at lade sig vælge til oldermand,

når man ved, at det mere eller mindre forventes, at man bliver på pladsen i flere årtier.

 

Efter 15 år som menigt medlem af laugsrådet blev Peter i 2000 valgt som oldermand - i alt 30 års tro tjeneste for landsbyen.

Se billederne fra udkitningen.

pcx