G1

 

NABOHJÆLP.DK

Tiderne ændrer sig, og folks holdning til hvad der er mit og dit går desværre i retning af, at vi som enkeltpersoner må beskytte vores ejendele bedre end tidligere generationer.
Uden at have statistisk belæg i udsagnet, så er antallet af indbrud i landsbyen stigende. Ikke foruroligende - men mærkbart.
Flere af ejer- og grundejerforeningerne i vores kommune prøver forskellige metoder for at forhindre uvedkommende i at foretage sig noget ulovligt, især rettet imod indbrud og hærværk.
I landsbylauget har vi diskuteret flere løsninger, men det er svært at lave overvågning uden at forstyrre privatlivets fred.
Vi har derfor kigget på nabohjælp. Mange beboere i landsbyen og i de nye bebyggelser i vores omkreds er allerede medlem af denne ordning, som ser ud til at være et effektivt tiltag.

I en radius af 1 km fra Bygaden 56 er der f.eks. 199 personer tilmeldt ordningen.

G2

Nabohjælp fungerer vha. en SMS service drevet af det kriminalpræventive råd og Trygfonden.
Du kan tilmelde dig servicen på hjemmesiden www.nabohjælp.dk.

På hjemmesiden opretter man en profil som denne:

G3

 

Du kan vælge kun at være medlem og sætte indstillingerne til den radius (default er 300 meter), hvorfra man godt vil informeres om uregelmæssigheder.
Du kan også gå et skridt videre og danne kæde med naboer el. genboer, som er medlem af ordningen og på den måde udveksle oplysninger om ferie m.m. el. pludselig opståede problemer!

Systemet fungerer, så kun medlemmer du inviterer i din kæde kan se f.eks. kalender oplysninger.
Systemet er meget fleksibelt og med en god e-mail og telefon support.

Nabohjælps hjemmeside indeholder en stor mængde information om, hvordan man nemt kan gøre det sværere for en tyv at begå indbrud.

Landsbylauget har valgt at understøtte nabohjælp som det første tiltag i retning af en mere sikker landsby.
Der er lavet et menupunkt på hjemmesiden ht-laug.dk, med mere information om nabohjælp, i første omgang denne artikel.

Samtidig har vi fået tilladelse fra kommunen om opsætning af skilte i landsbyen - i første omgang på disse steder:

-       Lysmasten til højre for ”bumpet”, lige før de nye huse ved kommunen.

-       Lysmasten ved det gamle postcenter/Roskildevej

-       Lysmasten ved stien, hvor den går ind over grønningen (ved bommen)

Jo flere som tilmelder sig systemet og bruget dette aktivt, jo mere effektivt bliver det.
Nabohjælp har selvfølgelig også en app til iOS og Android styresystemerne, som du bl.a. kan bruge til at
rapportere hændelser i dit nærområde.

 

Tilmeld dig www.nabohjælp.dk. allered nu, du hjælper dig selv og all e i dit nærområde.