Sankt Hans
I LANDSBYEN V/VANDVÆRKET
FREDAG D. 23/6-2023 kl. 18

  

Nu er tiden kommet, hvor vi skal sende heksen til Bloksbjerg og Sankt Hans festen i landsbyen holdes ved vandværket. Vi sørger for at der bliver stillet grill og borde op. Alle tager selv mad og drikkevarer samt service med.

Følg med i opdateringer omkring arrangementet på Høje Taastrup landsbyens Facebook side.

Tilmelding senest d. 16/6-2023 til merethe@fehrend.dk el. SMS til 21454013

 

Program
Kl. 18:00: Grillen er klar til tilberedning af medbragt mad.
Kl. 19:30: Heksen sendes til Bloksbjerg. Efterfølgende hygge så længe vejret tillader det.

Praktisk info
Arrangementet er gratis. Medbring selv mad, drikkevarer og service.
Landsbylauget sørger for borde, stole og grill. Vi har brug for hjælp til at stille og fjerne borde mm før og efter arrangementet.

Tilmeldning
Foregår til Merethe Fehrend senest D. 16/6-2023 på tlf. 21454013 eller merethe@fehrend.dk med information om antal deltagere samt om man kan hjælpe med opsætning/oprydning.

 

 

 

 

 

De fleste sociale arrangementer i landsbyen arrangeres af et udvalg under landsbylauget.
Udvalget kalder sig selv visionsgruppen.

Udvalget er en dynamisk gruppe som har faste medlemmer, men udvides afhængig af
arrangementets størrelse.

Udvalget modtager meget gerne foreslag til arrangementer og tilbud om en hjælpende hånd
ved større arrangementer.

Arrangementer sponsorerers vha. af indtægter fra landsbylaugets udlejning af borde og stole m.m.,
men suppleres i nogle tilfælde af brugerbetaling.

Gruppe består p.t. af

  • Merethe Fehrend
  • Elisabeth Holm Diget
  • Eva Nehm

Udvalget kan kontaktes genne Landsbylauget el. direkte via deres mail adresse:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.